DRUKI DO POBRANIA

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO   W SZKOLE PODSTAWOWEJ
IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE W ROKU SZKOLNYM 2024/2025

            Zasady rekrutacji do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych oparte są na Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2020, poz.910 i 1378 oraz
z 2021r., poz.4)).

Nabór dotyczy dzieci z roczników 2019-2021 zamieszkałych na terenie Gminy Gniewkowo. Zgodnie z Ustawą – Prawo oświatowe w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci sześcioletnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dzieci pięcioletnie i czteroletnie, w dalszej kolejności dzieci trzyletnie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, decyzją dyrektora szkoły, do oddziału przedszkolnego będą przyjmowane dzieci dwu i pół letnie.

więcej

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

więcej

Wniosek o przyjęcie dziecka  do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej
im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie w roku szkolnym 2024/2025

więcej