Informacje
dla Rodziców uczniów klas 8
dotyczące Egzaminu Ósmoklasisty w 2023 r.

20 sierpnia 2022 r. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikował informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023.

Na egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w roku 2023 i 2024 do każdego Informatora opracowany został Aneks, w którym wskazano zadania wykraczające poza zakres określony w wymaganiach egzaminacyjnych, które obowiązują w tych dwóch latach. Informator oraz Aneks należy czytać jednocześnie.

  1. Aneks wymagań z języka polskiego aneks 2023 jez. polski – tu link
  2. Aneks wymagań z matematyki aneks 2023 matematyka – tu link
  3. Aneks wymagań z języka angielskiego aneks 2023 jez. angielski – tu link

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej,

uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.