Przewodnicząca – Monika Kopczyńska

Zastępca – Marzena Wojciechowska

Skarbnik – Anna Główczyńska