Owoce i warzywa w szkole

Głównym celem programu Wspólnej Polityki Rolnej „Owoce i warzywa w szkole” jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym. W naszej szkole w programie uczestniczą uczniowie z klas I – V.

Projekt „Wszechstronny rozwój uczniów w Gminie Gniewkowo”

Uczniowie drugi rok szkolny biorą udział w dodatkowych zajęciach z informatyki, matematyki oraz kółku przyrodniczym.

W ramach projektu na zajęciach informatycznych uczniowie (z klasy II i III ) chętnie korzystają z bezpiecznych stron internetowych, dzięki którym mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i umiejętności.

Informaxje o projekcie
Informacje o projekcie
Logo projektu

#Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Dzięki funduszom otrzymanym w ramach tej inicjatywy nasza szkoła wzbogaciła się w niezwykle cenne i różnorodne pomoce edukacyjne.

Sportowa klasa

Jest to program opracowany przez Fundację Aktywnego Rozwoju założoną m. in. przez sportsmenkę Magdalenę Fularczyk-Kozłowską i dziennikarza sportowego Huberta Malinowskiego. Program polega na utworzeniu sieci sportowych zajęć sprawdzająco-doskonalących. W zajęciach bierze udział każdorazowo ta sama grupa uczestników( klasy 0 i 3). W trakcie zajęć wykonywany jest prosty, ale wymierny zestaw ćwiczeń przygotowujących do testów sprawnościowych do klas sportowych. Postęp badany będzie na przeanalizowaniu wyników, które dzieci uzyskają na przestrzeni ośmiu tygodni.

Projekty językowe:

  1. English Teaching – został zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest wspieranie działań na rzecz uczenia się języka angielskiego i jego lepszej znajomości wśród dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich. W związku z powyższym w naszej szkole został napisany projekt pt. “Take a Deep Breath”, w ramach którego uczniowie będą łączyć wiedzę przyrodniczą z nauką języka angielskiego. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli naszej szkoły oraz zaproszonych gości.
  2. INNES – projekt partnerski finansowany z funduszy norweskich, dotyczący znaczenia pszczół i ich hodowli, a także roślin miododajnych oraz warunków zakładania ogródków szkolnych.

Do uczestnictwa w zajęciach projektowych zapraszamy uczniów klas IV – VIII. Szkolnym koordynatorem projektów jest Pani Monika Gołaś, która w okresie wakacyjnym uczestniczyła w warsztatach szkoleniowych dla nauczycieli.

Poniższe zdjęcia przedstawiają lekcje języka angielskiego prowadzone przez zaproszonych gości ze USA.

Program “Poznaj Polskę”

Przedmiotem przedsięwzięcia “Poznaj Polskę” ustanowionego przez Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. To właśnie dzięki udziałowi w tym programie nasi uczniowie klas IV – VIII mogą przeżywać fantastyczne przygody oraz poznawać jedne z najpiękniejszych zabytków naszego kraju podczas wycieczki szkolnej do Krakowa i Wieliczki.

Projekt “Ekomisja w podstawówkach”

Nasza szkoła wraz z Federacją Polskich Banków Żywności realizuje bezpłatny projekt edukacji ekologicznej pod nazwą “Ekomisja w podstawówkach”. W ramach projektu pokazujemy pozytywne aspekty niemarnowania zasobów, w tym żywności, ale także wskazujemy, jak zdrowo i ekologicznie żyć oraz uwrażliwiamy na dobro nasze i naszego środowiska. Projekt potrwa do lutego 2023r.