Przewodnicząca Maja Lewandowska

Z- ca przewodniczącej – Karolina Lewandowska

Skarbnik – Zofia Andrzejewska

Sekcja dekoracyjna – Nadia Kujawa, Oliwia Kryszak, Laura Kończalska, Ewelina Urbańska

Sekcja gospodarcza – Szymon Oczki, Zofia Andrzejewska, Aleksandra Krempeć, Maja Lewandowska

Sekcja kulturalna – Maciej Lewandowski, Oktawian Frankowski, Filip Keller, Vira Bylik

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest Pani Elżbieta Małek-Oczki.