ZARZĄDZENIE NR 17/2023 BURMISTRZA GNIEWKOWA z dnia 19 stycznia 2023 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo.

więcej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2023 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 19 stycznia 2023 roku

więcej


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2023 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 19 stycznia 2023 roku

więcej