ZARZĄDZENIE NR 13/2024

BURMISTRZA GNIEWKOWA

z dnia 19 stycznia 2024 roku

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznego przedszkola i klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gniewkowo.

więcej
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 19 stycznia 2024 roku

więcej


Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 13/2024 Burmistrza Gniewkowa
z dnia 19 stycznia 2024 roku

więcej