Druki do pobrania:

  • Zasady rekrutacji do klasy I Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie na rok szkolny 2024/2025

Zasady rekrutacji klasa I

  • Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły do klasy pierwszej

Zgłoszenie klasa I

  • Zgłoszenie dziecka sześcioletniego do klasy pierwszej

Zgłoszenie dziecka sześcioletniego do klasy 1

  • Zgłoszenie dziecka do szkoły do klasy …

Zgłoszenie dziecka do szkoły do klasy ...

  • Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej

Wniosek o przyjęcie spoza obwodu

  • POTWIERDZENIE WOLI  zapisu dziecko do I klasy Szkoły Podstawowej im. Księstwa Gniewkowskiego w Murzynnie, do której zostało zakwalifikowane do przyjęcia na rok szkolny 2024/2025

Potwierdzenie woli