PONIEDZIAŁEK

1.8:10 – 8:55wych.-fiz.sala 1
2. 9:05 – 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 7
3. 10:00 – 10:45 edukacja wczesnoszkolna sala 7
4. 10:50- 11:35 edukacja informatyczna sala 4
5. 11:55 – 12:40 edukacja wczesnoszkolna sala 7
6.12:50 – 13:35świetlica

WTOREK

1.8:10 – 8:55edukacja plastycznasala 7
2. 9:05- 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 7
3. 10:00 – 10:45 edukacja wczesnoszkolna sala 7
4. 10:50 – 11:35 wych. fiz. sala 1
5. 11:55 – 12:40religia sala 8
6.12:50 – 13:35świetlica

ŚRODA

1.8:10 – 8:55edukacja wczesnoszkolnasala 7
2. 9:05 – 9:50 wych.-fiz. sala 1
3. 10:00 – 10:45 edukacja muzyczna sala 7
4. 10:50 – 11:35 religia sala 7
5. 11:55 – 12:40 edukacja wczesnoszkolna sala 7
6.12:50 – 13:35świetlica

CZWARTEK

1.8:10 – 8:55edukacja wczesnoszkolnasala 7
2. 9:05 – 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 7
3. 10:00 – 10:45 edukacja językowa
język angielski
sala 7
4. 10:50 – 11:35 edukacja wczesnoszkolna sala 7
5. 11:55 – 12:40
6.12:50 – 13:35świetlica

PIĄTEK

1.8:10 – 8:55edukacja językowa
język angielski
sala 7
2. 9:05 – 9:50edukacja wczesnoszkolna sala 7
3. 10:00- 10:45 edukacja wczesnoszkolna sala 7
4. 10:50- 11:35 GDD sala 7
5. 11.55-12.40świetlica
6.12.50-13.35 świetlica