PONIEDZIAŁEK

1.8:10 – 8:55edukacja wczesnoszkolnasala 6
2. 9:05 – 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 6
3. 10:00 – 10:45 wych.-fiz. sala 1
4. 10:50- 11:35 religiasala 6
5. 11:55 – 12:40 GDD sala 6
6.12:50 -13.35świetlica
7.13:45 – 14.30

WTOREK

1.8:10 – 8:55wych.-fiz.sala 1
2.9:05 – 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 6
3.10:00 – 10:45 edukacja wczesnoszkolna sala 6
4.10:50 – 11:35 religia sala 6
5. 11:55 – 12:40 edukacja językowa
język angielski
sala 6
6.12:50-
13:35
świetlica
7.13:45 – 14:30

ŚRODA

1.8:10 – 8:55edukacja wczesnoszkolnasala 6
2. 9:05 – 9:50 edukacja językowa
język angielski
sala 6
3. 10:00 – 10:45 wych. fiz. sala 1
4. 10:50 – 11:35 edukacja informatyczna sala 4
5. 11:55 – 12:40 edukacja wczesnoszkolnasala 6
6.12:50 – 13:35świetlica

CZWARTEK

1.8:10 – 8:55edukacja wczesnoszkolnasala 6
2. 9:05 – 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 6
3. 10:00 – 10:45 edukacja wczesnoszkolna sala 6
4. 10:50 – 11:35edukacja wczesnoszkolna sala 6
5. 11:55 – 12:40
6.12:50 – 13:35świetlica

PIĄTEK

1.8:10 – 8:55edukacja wczesnoszkolnasala 6
2. 9:05 – 9:50 edukacja wczesnoszkolna sala 6
3. 10:00 – 10:45 edukacja wczesnoszkolna sala 6
4. 10:50 – 11:35 edukacja wczesnoszkolna sala 6
5.11.55 – 12.40świetlica
6.12.50 – 13.35świetlica