W dniach 20-21 września uczniowie klas III – VII uczestniczyli w zajęciach ekologicznych organizowanych przez Ośrodek Ekologiczny Wilga. Zajęcia były przeprowadzone w Rezerwacie Szumny Zdrój w Górznie.