W dniach 8-9 kwietnia uczniowie klas V-VII udali się do Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Przysieku. Uczestniczyli w lekcji przyrodniczej w terenie oraz w warsztatach ekologicznych na temat bioróżnorodności. W wolnym czasie aktywnie spędzali czas na świeżym powietrzu.