Po feriach z energią klasa 1 kontynuowała projekt „Przyroda z klasą…” pierwszaki dowiedziały się co jedzą ptaki, jakie pożywienie może być dla nich niebezpieczne oraz do jakich narzędzi możemy porównać dzioby poszczególnych ptaków. 🦅🦩🐦‍⬛