Jak co roku pożegnaliśmy zimę, a powitaliśmy wiosnę!