Przewodnicząca Rady Rodziców pani Monika Kopczyńska, w imieniu Rady Rodziców,
serdecznie dziękuje Rodzicom, Uczniom, Nauczycielom, Pracownikom szkoły
za pomoc i włożone serce w przygotowanie, przeprowadzenie i zakupy podczas Kiermaszu.