SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW  DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE

(II etap edukacyjny)

Lp.PrzedmiotNr dopuszczeniaTytuł podręcznika/ autorzy
1.J. polski 907/1/2017               907/2/2018                     907/4/2020                Nowe słowa na start!”, kl. 4, autorzy A. Klimowicz, M. Derlukiewicz Autorzy: M. Derlukiewicz, Nowa Era (nowa edycja 2020 – 2022) „Nowe słowa na start” kl. 4 – zeszyt ćwiczeń, praca zbiorowa, Nowa Era  „   Nowe słowa na start!”, kl. 5, autorzy A. Klimowicz, M. Derlukiewicz Autorzy: M. Derlukiewicz, Nowa Era (nowa edycja 2021 – 2023) „Nowe słowa na start” kl. 5 – zeszyt ćwiczeń, Agnieszka Marcinkiewicz, Joanna Ginter, Nowa Era         „Nowe słowa na start7!” – podręcznik dla klasy 7 Autorzy: J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęka, J. Krzemińska, J. Kostrzewa, N. Bielawska, Nowa Era( nowa edycja 2020 – 2022) „Nowe słowa na start” klasa 7 – zeszyt ćwiczeń, praca zbiorowa, Nowa Era     „Nowe słowa na start!8” – podręcznik dla klasy 8 Autorzy: J. Kościerzyńska, M. Chmiel, N. Bielawska, N. Iwanowska, J. Krzemińska Nowa Era(nowa edycja 2021-2023) „Nowe słowa na start” 8 – zeszyt ćwiczeń, praca zbiorowa, Nowa Era
2.Matematyka780/1/2017             780/2/2018                 780/4/2017             780/5/2018„Matematyka z plusem 4”. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej   , wyd. GWO, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki,                 M. Karpiński „Matematyka 4 z plusem” ćwiczenia dla kl.IV, wersja C   „Matematyka z plusem 5”. Podręcznik dla klasy V szkoły podstawowej   , wyd. GWO, autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki,                 M. Karpiński „Matematyka 5 z plusem” ćwiczenia dla kl.V, wersja C       „Matematyka z plusem 6”. Podręcznik dla klasy VI szkoły podstawowej  Wyd. GWO, autorzy:                  M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki,                 M. Karpiński „Matematyka z plusem” kl. 6 zeszyt ćwiczeń                 ( wersja C )   „Matematyka z plusem 7”. Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej, wyd. GWO „Matematyka z plusem” kl. 7 zeszyt ćwiczeń                ( ćwiczenia podstawowe ) Jacek Lech   „Matematyka z plusem 8”. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej. Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem8”                       ( ćwiczenia podstawowe) Jacek Lech
3.            J. angielski             831/1/2017       831/2/2018     856/3/2019       1100/1/2020           1100/2.2021              “Brainy. Klasa 4” autorzy: Nick Beare Ćwiczenia- „Brainy.Klasa 4”, autorzy: K. Stannett, Wyd. Macmillan   “Brainy. Klasa V”, N. Beare, Macmillan     Evolution Plus 3. Wyd. Macmillan Polska                                    autor: Nick Beary , klasa VI Zeszyt ćwiczeń – klasa VI, Nowa Era   “Repetytorium ósmoklasisty. Część 1 autorzy: M. Mann, S. Taylore-Knowles Zeszyt ćwiczeń – klasa VII, Nowa Era Repetytorium ósmoklasisty. Część 1, autorzy: K. Kotorowicz-Jasińska   „Repetytorium ósmoklasisty”,cz. 2 autorzy: M. Mann, S. Taylore-Knowles, Klasa VIII Repetytorium ósmoklasisty – zeszyt ćwiczeń, klasa VIII , K. Kotorowicz-Jasińska, Z. Pokrzewiński                           
4.Przyroda863/2019/z1  „Tajemnice przyrody” Podrecznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej, Autorzy: M. Marko-Worłowska, F. Szlajfer, J. Stawarz, wyd. Nowa Era Zeszyt ćwiczeń „Tajemnice przyrody”,autorzy: J. Golanko, U. Moździuerz, J. Stawarz, I. Wróbel Wyd. Nowa Era  
5.Biologia844/1/2018     844/2/2019       844/3/2020/z1         844/4/2021/z1„Puls życia”klasa V,nowa edycja 2021-2023, M. Sęktas, J. Stawarz, Nowa Era    „Puls życia” klasa VI, autorzy:  J. Stawarz, wyd. Nowa Era Zeszyt ćwiczeń „Puls życia” kl. VI, autorzy: M. Fiałkowska-Kołk, S. Gębica, A. Siwik, Nowa Era „Puls życia 7”, podręcznik do biologii dla klasy VII, wyd. Nowa Era, autorzy: M. Jefimow Zeszyt ćwiczeń – klasa VII, Nowa Era, autorzy: J. Holeczek, B. Januszewska-Hasiec   „Puls życia” klasa VIII, autorzy: B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas, wyd. Nowa Era( nowa edycja 2021-2023)
6.Historia877/1/2020/z1       877/2/2018         877/3/2019         877/4/2020/z1     877/5/2018    „Wczoraj i dziś” klasa IV podręcznik do historii dla klasy IV, autorzy: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski   „Wczoraj i dziś” kl. V, podręcznik dla klasy V,   G. Wojciechowski Nowa Era        „Wczoraj i dziś  6”, podręcznik dla klasy VI, wyd. Nowa Era, autorzy: B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski   „Wczoraj i dziś 7”, podręcznik do historii klasa VII, wyd. Nowa Era, autorzy: S. Roszak,                    A Łaszkiewicz, J. Kłaczkow   „Wczoraj i dziś 8”, podręcznik do historii klasa VIII, wyd. Nowa Era, autorzy: R. Śniegocki,              A. Zielińska  
7.Religia                        AZ-21-01/10-PO-1/11   AZ-21-01/18-PO-2/20   AZ-23-01/10-PO-2/13     AZ-31-01/10-PO-1/11       AZ – 32- 01/10 – PO – 1/12„Jestem chrześcijaninem”, podręcznik klasa IV, J. Szpet, D. Jackowiak, wyd. Święty Wojciech   „Bóg szuka człowieka”(dwie części) B. Zawiślak, ks. dr M. Wojtasik, klasa V   „Wierzę w Kościół” podręcznik kl. VI, wyd. Św. Wojciech J. Szpet, D. Jackowiak ( podręcznik)   „Spotkanie ze Słowem” klasa  VII, wyd. Święty Wojciech, autorzy: J. Szpet, D. Jackowiak                ( podręcznik)   „Aby nie ustać w drodze” klasa VIII, wyd. Święty Wojciech( podręcznik)  
  8.Muzyka         852/1/2017     852/2/2018       852/3/2019     852/4/2017          „Lekcja muzyki” klasa IV, Wyd. Nowa Era, autorzy:  M. Gromek, G. Kilbach   „Lekcja muzyki” klasa V, M. Gromek, G. Kilbach, Nowa Era     „Lekcja muzyki”, klasa VI wyd. Nowa Era, autorzy:  M. Gromek, G. Kilbach   „Lekcja muzyki”, klasa VII, wyd. Nowa Era, autorzy:  M. Gromek, G. Kilbach
9.Plastyka        903/1/2017     903/2/2018       903/3/2018     903/4/2017„Do dzieła” podręcznik klasa IV, autorzy: J. Lukas,          K. Onak, wyd. Nowa Era   „Do dzieła” podręcznik klasa V, autorzy: J. Lukas,          K. Onak, wyd. Nowa Era     „Do dzieła” podręcznik klasa VI, autorzy:                    J. Lukas,  K. Onak, wyd. Nowa Era   „Do dzieła ” podręcznik klasa VII, autorzy:           M. Ipczyńska, N. Mrozkowiak  
11. Technika                295/1/2017           295/2/2018  „Jak to działa? 4” Podręcznik  do techniki dla klasy IV szkoły podstawowej,                                autorzy:  L. Łabecki, M. Łabecka, wyd. Nowa Era       „Jak to działa? 5” Podręcznik do techniki dla klasy V,  Wyd. Nowa Era, autorzy: Lech Łabecki,  Marta Wiśniewska ( nowa edycja 2021-2023)  
12.Geografia906/1/2018         906/3/2019/z       906/2/2019       906/4/2021/z1„Planeta Nowa 5” podręcznik do geografii kl.V, nowa edycja 2021-2023, F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz     „Planeta nowa 7”Podrecznik do geografii dla klasy VII, wyd. Nowa Era, autorzy: R. Malarz, M. Szubert    „Planeta Nowa 6”, podręcznik do geografii dla klasy VI, autorzy: T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński wyd. Nowa Era   „Planeta Nowa 8”, podręcznik do geografii dla klasy VIII,  autorzy: T. Rachwał, D. Szczypiński, wyd. Nowa Era(nowa edycja 2021-2023) Zeszyt ćwiczeń – klasa VIII, Nowa Era R. Przybył
  13.Fizyka885/1/2017       885/2/2018„Spotkania z fizyką ”podręcznik do fizyki dla klasy VII, wyd. Nowa Era, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska   „Spotkania z fizyką” podręcznik do fizyki dla klasy VIII, wyd. Nowa Era, autorzy: G. Francuz-Ornat, T. Kulawik, M. Nowotny-Różańska
14.Chemia785/1/2017       785/2/2018„Chemia Nowej Ery ”podręcznik do chemii dla klasy VII, wyd. Nowa Era, autorzy: J. Kulawik,           T. Kulawik, M. Litwin   „Chemia Nowej Ery” podręcznik do chemii dla klasy VIII, wyd. Nowa Era, autorzy: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin
15.J. niemiecki817/1/2017         838/2/2018?„Magnet Smart 1”podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VII, wyd. Klett Polska, autorzy: G. Motta   „Meine Deutschtour 8”podręcznik do języka niemieckiego dla klasy VIII, wyd. Nowa Era, autorzy: E. Kościelniak-Walewska, M. Kosacka    
16.Informatyka                        847/1/2020/z1     847/4/2020/z1       847/5/2021/z1     847/3/2018„Lubię to” podręcznik do informatyki dla klasy IV, wyd. Nowa Era, autorzy: M. Kęska   „Lubię to” podręcznik do informatyki klasa VII Autor G. Koba, Nowa Era     „Lubię to” podręcznik do informatyki dla klasy VIII, wyd. Nowa Era, autorzy: G. Koba   „Lubię to” Podręcznik do informatyki dla klas  VI, wyd. Nowa Era Autorzy: M. Kęska
17.Wiedza                    o społeczeństwie874/2017„Dziś i jutro” podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej( kl. VIII), wyd. Nowa Era, autorzy: I. Janicka, H. Janicki,          A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski
18.Edukacja dla bezpieczeństwa846/2017„”Żyję i działam bezpiecznie” podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej(kl. VIII), wyd. Nowa Era, J. Słoma