Dnia 15 października 2021r. pierwszaki zostały pasowane na ucznia. Klasa wspólnie z wychowawcą Patrycją Żbikowską przygotowała montaż słowno-muzyczny, który zaprezentowali rodzicom, kolegom i koleżankom ze starszych klas. Po przedstawieniu – pasowania dokonała Pani Dyrektor Marzanna Czeladka.