„Owoce i warzywa w szkole” to Program Komisji Europejskiej, który skierowany jest dla uczniów klas I – V szkół podstawowych.

Cele programu:

  • długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie w czasie, kiedy kształtują się ich nawyki żywieniowe,
  • podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zdrowego odżywiania – w szczególności dzieci – oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

Relizacja wyżej wymienionych celów programów ma skutecznie przeciwdziałać:

  • wzrastające liczbie osób z nadwagą i otyłych wśród dzieci w wieku szkolnym,
  • wzrostowi zachorowań na choroby cywilizacyjne spowodowane nieodpowiednią dietą wynikającą m.in. z braku ukształtowania w młodym wieku prawidłowych nawyków żywieniowych,
  • spadkowi konsumpcji owoców i warzyw w Polsce.