REKRUTACJA UCZNIÓW DO  KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. KSIĘSTWA GNIEWKOWSKIEGO W MURZYNNIE ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE
W TERMINIE  01.03. 2022r. – 11.03. 2022r.

WNIOSKI DO POBRANIA W SEKRETARIACIE I NA STRONIE SZKOŁY.