Klasa 2 prowadziła obserwację przyrodniczą. Uczniowie porównywali wygląd piasku i ziemi pod względem koloru, wilgotności oraz występowania zwierząt i roślin. Po przeprowadzonych obserwacjach wywnioskowali, że w ziemi są lepsze warunki do życia dla roślin i zwierząt.