Pod obeliskiem w Dąblinie 1 września odbyły się uroczystości upamiętniające 83. Rocznicę wybuchu II wojny światowej.

Podczas uroczystości odprawiona została modlitwa w hołdzie pomordowanym mieszkańcom gminy oraz wszystkim poległym w wojnie. Po modlitwie, poświęceniu tablicy, apelu poległych, salwie honorowej
i przemówieniach, przedstawiciele władz samorządowych oraz przybyłe delegacje złożyli wiązanki i kwiaty pod pomnikiem.