W klasie VII odbył się klasowy konkurs „Mein schönes Deutschheft” na staranne prowadzenie zeszytu na lekcji języka niemieckiego. Pod uwagę była brana estetyka zeszytu, ilość i jakość notatek. Wyróżnienie wśród dziewcząt otrzymała Maja Lewandowska, a wśród chłopców Szymon Oczki.

Gratulujemy!