” Jest taki dzień…

bardzo ciepły, choć grudniowy.”

W czwartek, 22 grudnia 2022r., uczestniczyliśmy w Szkolnej Wigilii. To było niezwykle ciepłe i radosne wydarzenie dla całej szkolnej społeczności. Na sali gimnastycznej, pięknie przystrojonej, zebrali się wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, przedstawiciele rodziców oraz zaproszeni goście: zastępca burmistrza Gniewkowa, Pan Jarosław Tomczyk, radni – Panowie Michał Otremba i Grzegorz Gołaś, przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Ewa Urbańska oraz Pan Eugeniusz Skoczyński – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Gesal”. Wszyscy mogliśmy wysłuchać przepięknych kolęd i świątecznych wierszy w wykonaniu dzieci przedszkolnych i uczniów naszej placówki. Ten niezwykły występ został przygotowany pod kierunkiem Pań Lidii Kończalskiej i Elżbiety Małek-Oczki. Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor złożyła wszystkim świąteczne życzenia.