KOCHANI !

Dziękujemy Wam za troskę i cierpliwość,

za ciepło, opiekę, ogromne serce i za poświęcony czas.

Życzymy Wam dużo zdrowia, samych słonecznych dni,

miłości najbliższych i pogody ducha na każdy dzień.

Z wyrazami szacunku

Społeczność Szkoły