Szkoła Podstawowa

 w Murzynnie

  murzynno33@poczta.onet.pl

                                                                                                    Inowrocław dnia 14 grudnia 2021r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu prosi o przesłanie rodzicom dzieci mających kontakt z osobą zakażoną SARS-Cov-2 informacji  o poniższej treści:

                 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu informuje, iż  z uwagi na kontakt z uczniem szkoły,  u którego potwierdzono zakażenie wirusem SarsCov-2, uczniowie podlegają obowiązkowi kwarantanny lub zostają objęci nadzorem epidemiologicznym.

Podstawa prawna: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz.U z 2021r, poz. 2069 t. j)

Po weryfikacji wszystkich danych przekazanych przez szkołę  oraz danych z systemu teleinformatycznego SEPIS ( w tym danych dotyczących szczepień), na uczniów ( mających kontakt z przypadkiem potwierdzonym, nieszczepionych i nie będących ozdrowieńcami) będzie nałożona  kwarantanna.

Pracownik Państwowej Inspekcji Sanitarnej skontaktuje się telefonicznie  z rodzicami dzieci  objętych kwarantanną.

Ogólne zasady nakładania kwarantanny:

Kwarantannie nie podlegają osoby:

– zaszczepione dwiema dawkami szczepionki

  ( za osobę zaszczepioną uważa się osobę, po upływie 14 dni od ostatniego szczepienia,                   

  u której nie utracił ważności certyfikat szczepienia )                                           

– ozdrowieńcy ( osoby, u których nie upłynął okres 180 dni od uzyskania wyniku

  potwierdzającego zakażenie SARS-Cov-2).

Bardzo istotna dla określenia okresu kwarantanny jest data ostatniego kontaktu z osobą zakażoną.

Na uczniów z klas IV,V,VII,VIII , którzy nie podlegają w/w warunkom zwolnienia,  zostanie nałożona kwarantanna

                                        od dnia 14 grudnia  do dnia 18 grudnia 2021r.,

KWARANTANNA – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

Przez ten czas:

  • nie można opuszczać domu,
  • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
  • w przypadku występowania niepokojących objawów choroby należy skontaktować się z przychodnią i umówić teleporadę u lekarza pierwszego kontaktu.

Dane dotyczące kwarantanny będą umieszczone w systemie teleinformatycznym, do którego mają dostęp wszystkie służby. Proszę stosować się do zasad kwarantanny.

Państwowa Inspekcja Sanitarna nie wydaje decyzji związanych w objęciem kwarantanną. Nałożenie kwarantanny przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest dokumentowane wpisem w systemie teleinformatycznym EWP, do którego dostęp ma m.in. Policja.

Ważne! Policja, w ramach patroli odwiedza osoby, które są objęte kwarantanną i sprawdza, czy pozostają w miejscu swojego zamieszkania. Przepisy przewidują możliwość nałożenia kary finansowej do 30 tys. zł na te osoby, które kwarantanny nie przestrzegają. Decyzja, co do konkretnej wysokości kary jest zawsze indywidualna.

Uwaga! Kwarantanna jest zawieszona na czas wykonania testu, na który skierował nas lekarz podstawowej lub nocnej opieki zdrowotnej (droga do miejsca pobrania wymazu i powrót do domu). Zawieszenie kwarantanny lub izolacji ma miejsce, także kiedy konieczna jest wizyta u lekarza.

NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY

Osoby, które miały kontakt z zakażonym, a są ozdrowieńcami lub są zaszczepieni pełną dawką i nie nałożono na nich kwarantanny są objęte  nadzorem epidemiologicznym  ( obserwacja osoby, kontrola stanu zdrowia  bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się).

Prosimy o samoobserwację, kontrolowanie stanu zdrowia,  temperatury ciała.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek objawów wskazujących na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z lekarzem POZ.

Domownicy wspólnie zamieszkujący z dzieckiem, na które został nałożony obowiązek kwarantanny  nie są objęci kwarantanną, ale zaleca się samoobserwację oraz ograniczenie kontaktów do dnia zakończenia kwarantanny przez dziecko.

W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek objawów wskazujących na Covid-19 prosimy o skontaktowanie się ze swoim  lekarzem Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny/ e-mail  z PSSE w Inowrocławiu lub kontakt przez stronę gov.pl.

Całodobowa infolinia dotycząca kwarantanny , +48 222 500 115 

                                                                                                                         Państwowy Powiatowy

                                                                                                                              Inspektor Sanitarny

                                                                                                                                w Inowrocławiu

                                                mgr inż. Katarzyna Krzymińska -Żeromska