Najmłodsi uczniowie wystąpili z programem artystycznym, w którym promowali dbanie o nasze naturalne środowisko następnie uczniowie otrzymali gumowe rękawice i worki na śmieci i wyruszyli, aby sprzątać okolice szkoły! Celem nadrzędnym akcji szkolnej było ukształtowanie postawy odpowiedzialności młodego pokolenia za obecny i przyszły stan środowiska naturalnego. Dzieci uczestniczyły w sprzątaniu z zaangażowaniem i z wielkim przejęciem.